സയൻസ് പൊതു വിവരങ്ങൾ – 002

151 : ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തിലുപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരം?
Ans : നിക്കൽ സ്റ്റീൽ

152 : അനാട്ടമിയുടെ പിതാവ്?
Ans : ഹെറോഫിലിസ്

153 : മുട്ടകളെ ക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനം?
Ans : ഊളജി ( ഓവലോളജി)

154 : സൂര്യനിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അകന്നഗ്രഹം?
Ans : നെപ്ട്യൂൺ

155 : ഏറ്റവും ലഘുവായ ലോഹം?
Ans : ലിഥിയം

156 : ആകാശം നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടാൻ കാരണം?
Ans : പ്രകാശത്തിന്റെ വിസരണം (Scattering)

157 : ടാൽക്കം പൗഡർ രാസപരമമായിആണ്?
Ans : ഹൈഡ്രേറ്റഡ് മഗ്‌നീഷ്യം സിലിക്കേറ്റ്

158 : മണ്ണിരയുടെ ശ്വസനാവയവം?
Ans : ത്വക്ക്

159 : വിഡ്ഢികളുടെ സ്വർണ്ണം?
Ans : അയൺ പൈറൈറ്റിസ്

160 : മനുഷ്യനിൽ ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമായ ശരീരഭാഗം?
Ans : സ്വനതന്തുക്കൾ (Larynx)

161 : മദ്യത്തിൽഅടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആൽക്കഹോൾ ഏത്?
Ans : എഥനോൾ

162 : രാസ സൂര്യന്‍ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതാണ്?
Ans : മഗ്നീഷ്യം

163 : വാതകാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂലക ഇന്ധനം?
Ans : ഹൈഡ്രജൻ

164 : ആരോഗ്യവാനായ ഒരാളിന്‍റെ ശരീരത്തിലെ കാത്സ്യത്തിന്‍റെ അളവ്?
Ans : 2 കി.ഗ്രാം

165 : പെട്രോളിൽ ആന്റി നോക്കിങ് ഏജന്റായി ചേർക്കുന്നത്?
Ans : ലെഡ്

Author: Freshers