സയൻസ് പൊതു വിവരങ്ങൾ – 016

2251 : ഫലങ്ങളുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
Ans : മാങ്കോസ്റ്റിൻ

2252 : വിമാനം കണ്ടുപിടിച്ചത്?
Ans : റൈറ്റ് സഹോദരൻമാർ

2253 : മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ലോഹം?
Ans : കാല്‍സ്യം

2254 : ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മുലകം?
Ans : ഹൈഡ്രജന്‍

2255 : മരതകം (Emerald) – രാസനാമം?
Ans : ബെറിലിയം അലുമിനിയം സാലിക്കേറ്റ്

2256 : സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്?
Ans : സെൽമാൻ വാക്സ് മാൻ

2257 : പ്രകൃതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഓർഗാനിക് സംയുക്തം?
Ans : സെല്ലുലോസ്

2258 : പ്രതിക്ഷയുടെ ലോഹം എന്നറിപ്പെടുന്നത്?
Ans : യുറേനിയം

2259 : മാർബിൾ/ ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് – രാസനാമം?
Ans : കാത്സ്യം കാർബണേറ്റ്

2260 : കാട്ടുമരങ്ങളുടെ ചക്രവർത്തി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
Ans : തേക്ക്

2261 : കാപ്പിയില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആല്‍ക്കലോയ്ഡ്?
Ans : കഫീന്‍

2262 : മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ആകെ അസ്ഥികള്‍?
Ans : 206

2263 : ഡീസൽ എഞ്ചിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്?
Ans : റുഡോൾഫ് ഡീസൽ

2264 : ലിതാർജ് – രാസനാമം?
Ans : ലെഡ് മോണോക് സൈഡ്

2265 : ആവർത്തനപ്പട്ടികയിലെ ആദ്യത്തെ മൂലകം?
Ans : ഹൈഡ്രജൻ

Author: Freshers